CO2isNee.nl

De Nederlandse bodem mag niet dienen als dumpplaats van schadelijke stoffen en zeker geen dodelijk CO2.
Barendrecht mag geen proefkonijn worden, voor onbekende risico's.

Contact: stichtingCO2isNEE@gmail.com

Doelstellingen van de Stichting


1a. - ernaar streven dat de Nederlandse bodem gevrijwaard blijft van de opslag van schadelijke stoffen in het algemeen en van CO2 in het bijzonder; - het nemen van initiatieven om de fysieke, geestelijke en materiële gevolgen en de bedreigde belangen van inwoners veilig te stellen in het geval overheden, bedrijven of instanties stappen ondernemen een dergelijke opslag te realiseren;

1b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door overheden, bedrijven, instanties en individuele personen gevraagd of ongevraagd ten opzichte van de betreffende materie te adviseren.